Snow White Veil

Snow White Veil

Acrylic on Masonite
27″x27″ – 2009

More about this piece: